MONTÁŽNÍ NÁVOD:
Použití na sedlové a polovalbové střechy s délkou hřebene, která je dostatečná pro potřebné množství odvětrávacích cm2 hřebenáče, podle délky krokví a plochy střechy; dále na střechy bedněné nebo na OSB desky se skládanými tvrdými krytinami, asfaltovými šindeli nebo asfaltovými pásy o spádu nad 20° odvětrané v hřebeni.
V hřebeni se prořízne spára o šíři 4 cm po celé délce hřebene. Krytina se dokryje k samé hraně proříznuté spáry. U sedlové střechy začneme s osazením hřebenového odvětrání Alfa u závětrné lišty ve směru převládajících dešťů. Nasadíme první hřebenáč k závětrné liště hladkou stranou a přišroubujeme jedním vrutem na každé straně. Druhý hřebenáč nasadíme na připravené zastřižení tak, aby byl první hřebenáč vsunut mezi ohyby druhého hřebenáče. Spodní část druhého hřebenáče překrývá první hřebenáč a ukotvíme vruty. Takto se pokračuje s nasazováním dalších hřebenáčů.
V případě montáže napojení hřebene na valbu se použije rozbočovací hřebenáč nebo se hřebenáč rozstřihne, přeloží a ukotví vrutem přes krytí nároží a pokračuje se jako u sedlové střechy.

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

MONTÁŽ NA CEMBRIT
Musíme nejdříve předvrtat dírku pro vrut o 1/3 větší než je vrut Ø 6mm
   

 

   

 

NAPOJENÍ HŘEBENÁČE NA VALBU

   

 

      

 

   

 

 

zpět