MONTÁŽNÍ NÁVOD:
Montuje se místo kontra latě u dvou a tříplášťových střech. Podle délky krokví a potřeby převodu proudění vzduchu se zvolí délka lišty. Dělí se mezi dvěma u sebe předvrtanými děrami v délce 25, 50, 75 cm. Montujeme pod i nad střešní okna. U sedlových vikýřů je první lišta osazena k závětrné liště a druhá se zkrátí o ¼ a namontujeme na druhou krokev k úžlabí, třetí lišta se zkrátí o další ¼ a takto se pokračuje na všech krokvích ve směru úžlabí. V případě bednění střechy OSB deskami nebo desek na záklop použijeme místo hřebíků vruty používané pro sádrokartony a přikotvíme je do horní části lišty.
 

Tato fotografie ukazuje použití lišty KONTRA pod folií u tříplášťové střechy kde nám umožní proudění vzduchu od okapové hrany až k hřebeni. Vlevo pod lištou KONTRA je námětek krokve, vpravo je úžlabový trám. Kontra lať musí v tomto případě být položena pod folií místo na folií, ostatní kontra latě jsou nad folii. Folie je v tomto místě nadzvednutá o sílu kontra latě, mezera mezi latí pro krytinu a folií je do klínu.
Takto to vypadá i v případě dvouplášťové střechy jen místo folie je bednění a folie je pod

Toto je fotka sedlového vikýře.
Lišta KONTRA je použita na první krokev do spojnice s úžlabovým trámem opět místo kontra latě,

na ní se položí latě které drží krytinu

V pořadí druhá lišta KONTRA na druhý námětek směrem do úžlabí se namontuje opět lišta KONTRA která je o jednu třetinu kratší a umožní nám proudění vzduchu do dalšího pole sedlového vikýře.

V pořadí třetí lišta KONTRA je namontovaná na třetím námětku a odvětrává nám poslední pole vikýře

zpět